Tình trạng vi phạm an toàn hành lang lưới điện đang diễn ra phổ biến  ở hầu hết các địa phương. Hàng năm, cứ đến mùa mưa bão, ngành điện và chính quyền địa phương lại thấp thỏm lo…

Vi phạm tràn lan

Tân Kỳ là huyện miền núi, diện tích rừng trồng lớn, tình trạng các đường lưới điện hạ áp nằm dưới các tán cây rất phổ biến. Hiện tại, trên địa bàn huyện Tân Kỳ có 4 điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, 22 điểm vi phạm khoảng cách pha – đất, và trên 96 km đường hạ áp có cây ngoài hành lang nguy cơ gây mất an toàn mùa mưa bão. Vì vậy, vào trước mùa mưa bão, ngành điện lại thấp thỏm lo lắng mất an toàn.

Cần sự vào cuộc của người dân và chính quyền

Trước tình trạng trên, ngành điện đã có nhiều nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho lưới điện, an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Ông Trần Đình Tú – Giám đốc Chi nhánh điện Tân Kỳ cho biết: Trước mùa mưa bão, đơn vị đã chủ động ra thông báo đến các xã trong huyện cũng như một số xã của huyện Đô Lương và các đơn vị dịch vụ điện trên địa bàn phải chủ động đảm bảo an toàn lưới điện; chuẩn bị sẵn sàng vật tư và tập trung sửa chữa đường dây, thay thế các vị trí cột xung yếu; phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đội sản xuất, tiến hành kiểm tra toàn bộ lưới điện, các vị trí, thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành, từ đó lập phương án và xử lý thay thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *