Đối với các trường hợp sau, Quý khách có thể tiến hành đổi trả sản phẩm:

1. Sản phẩm không đạt chất lượng

2. Sản phẩm bị vỡ trước khi giao nhận hàng

Cách thức đổi trả sản phẩm:

1. Nếu mua sản phẩm tại cửa hàng, bạn vui lòng mang sản phẩm đổi trả và hóa đơn tới cửa hàng đã mua để thực hiện đổi trả và hoàn tiền.

2. Nếu đặt mua qua website hoặc hotline 02383 521218, bạn vui lòng liên hệ hotline để được tiến hành đổi trả.