Km 1, đường Nghệ An-Xiêng Khoảng – TP Vinh Tỉnh Nghệ an

Địa chỉ liên lạc

 

Địa Chỉ   : Km 1, đường Nghệ An – Xiêng Khoảng – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An

Hotline   : 0919558794

Website : mes.net.vn

Email     : nguyencongtuan@mes.net.vn

 

Gửi tin cho chúng tôi