Là đơn vị sản xuất, chúng tôi có nhiều đối tác cung cấp cho mình trên cả lĩnh vực điện và cơ khí. Do đó, chúng tôi kết hợp làm đại lý phân phối bán lẻ các mặt hàng cơ khí, điện.

Khách hàng của chúng tôi là các nhà máy ở khu công nghiệp, các nhà máy điện có nhu cầu mua sắm, sửa chữa thay thế định kỳ hằng năm.

Là đơn vị có chuyên môn sâu, chúng tôi luôn đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của khách hàng đối với cả những mặt hàng không phổ thông trên thị trường